»

افزایش ۲۰ درصدی حفاری اکتشافی شرکت ملی مس ایران

خرمی شاد، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران از افزایش ۲۰ درصدی حفاری اکتشافی این شرکت درمقایسه با سال گذشته خبرداد.

امیر خرمی شاد گفت: سال ۱۴۰۱ میزان حفاری شرکت ملی مس ایران ۲۰۰ هزار متر بوده که این عدد آبان ۱۴۰۲، به حدود ۲۴۰ هزار متر رسیده و تاکنون بیست درصد بیشتر بوده است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان امسال میزان حفاری‌ها در این شرکت ۵۰ درصد رشد داشته باشد. مدیرعامل شرکت ملی مس ایران همچنین خاطر نشان کرد: با ثبت عمیق‌ترین میزان حفاری اکتشافی این شرکت به ارتفاع ۲۰۳۶ متر در معدن میدوک در استان کرمان به ذخیر ه بسیار خوبی در این معدن رسیده ایم.

خرمی شاد افزود: پیشتر حد نصاب عمیق‌ترین میزان گمانه حفاری اکتشافی مربوط به معدن مس سرچشمه بود که ۱۶۱۳ متر ارتفاع داشت.

سایت خوان